Kongenshus Mindeparks historie

Historie

Kongenshus Mindepark

Historisk rids

ISTID: Under sidste istid standsede isens fremrykning langs en linje, der strakte sig fra Viborg til Vesterhavet og fra Viborg mod syd ned gennem Jylland. Smeltevandet fra isen skabte store sletter, som i tidens løb blev gennemskåret af mindre smeltevandsfloder med forskellige retninger. En af sletterne er Alheden, hvor Kongenshus ligger.
Efter istiden blev landet efterhånden dækket af skove, som forsvandt igen, efterhånden som de blev fældet for at give plads til marker og græsningsarealer. Med tiden bredte heden sig på store arealer ind over det tidligere landbrugslandskab. På Kongenshus Hede ses både slettelandskabet, terrasser og slugter dannet af smeltevand.
1754-66: Alheden (med Kongenshus-arealet) var Kongelig vildtbane - dvs. tilhørte kongen, som kunne ride og jage vildtet. Officeren von Kahlen fra Mecklenburg medbragte hjælpere til opdyrkning og fårehold. Von Kahlen var dermed den første, der satte plov i heden i disse egne. Von Kahlen fik støtte fra kongen til at bygge ejendommen, som han benævnte Kongenshus. Ejendommen lå i »Stordalen« i udkanten af Alheden ved Sejbæk.
1759-60: 1000 forventningsfulde tyskere fra Rhinområdet kommer til Alheden. Den danske stat bygger gårde og forsyner kolonisterne med dyr og redskaber. Ca. 250 familier rejser hurtigt hjem, mens 59 familier fortsætter hedeopdyrkningen.
CA. 1765: Da von Kahlen opgiver Kongenshus, forpagter Christen Jensen - »Bette Jens« - arealet og bygger en ejendom tæt ved von Kahlens hus. »Bette Jens´« hus blev kaldt Aunsbjerg - eller Auns- bjerggaard. Senere blev ejendommen kaldt Kongenshus. »Bette Jens« må afstå hele sin ejendom til ejeren af herregården Krabbesholm, som ejer ejendommen i ca. 100 år.
1913: Hans Dall, en rig storkøbmand fra Hamborg, køber Kongenshus Hede. Der købes nogle store arealer omkring Kongenshus og der hentes nogle rener fra Lapmarken og en lapfamilie hertil for at passe dem. Forfatteren og journalisten Johannes Bech er direktør for Renparken, men efter tre år forlader han projektet.
1923: »Renparken« blev ingen succes - eventyret var slut. Arealet sælges til den københavnske kulgrosserer Charles H. Christensen.
1934: Laust Nørskov fra Hedebruget omtaler ideen om en Mindepark for første gang i et radioforedrag.
1937: Hedeselskabet og Hedebruget nedsætter en komité, der skal forsøge at skaffe midler til oprettelsen af en Mindepark for Hedens Opdyrkere, og et større karakteristisk og særpræget hedeareal skulle fredes. Man samlede 100.000 kr. ind og begyndte at se sig om efter et egnet areal.
1942: Arealet ved Kongenshus vælges. Det kan købes for 100 kr. pr. td. land svarende til 215.000 kr. Staten tilbyder et engangsbidrag på 150.000 kr., mod at 700 hektar bliver fredet Jysk Landvinding køber arealet og sælger det til Kongenshus Mindepark.
12. september oprettes Den selvejende institution »Kongenshus Mindepark for Hedens Opdyrkere«.
1945: Mindedalen skabes af landskabsarkitekt C. Th. Sørensen fra december 1945 i samarbejde med arkitekt H.G. Skovgaard (den kunstneriske del af stenene). Hele C.Th. Sørensens ide bliver dog ikke gennemført, og H.G. Skovgaard og botaniker N.C. Nielsen fuldfører projektet.
1953: Mindeparken indvies den 10. juni i overværelse af Kong Frederik IX og Dronning Ingrid. Mindeparken har status som en erhvervsdrivende fond.
1959: En voldsom brand hærger Kongenshus Hede.
1978: 25-års jubilæum - 1 million har besøgt parken.
2003: 50-års jubilæum for indvielsen.
 

Du kan læse om Kongenshus Mindeparks historie på følgende steder:

Kongenshus Kongenshus Mindepark Museum

Daugbjerg Dås

Velkommen til Daugbjerg Dås! Der ligger Daugbjerg Dås. Som et højt bjerg lige i midten  af Jylland. DaugbjergD...

Læs mere

Musikstue i Troldhulen.

 Troldefamilien har forskellige interesser, men de elsker at synge! Alle troldene har en sange - UNDTAGEN GNAV - han ...

Læs mere

Mogenstrup Strand

Mogenstrup strand Et dejligt sted at tage på udflugt  er Mogenstrup strand tæt ved Astrup Vig. Og det er et meget nat...

Læs mere

Svenske hule, Fur Camping

Fur Camping  og Svenskehulen. Campingpladsen på Fur ligger på en bakke med en flot udsigt over Limfjorden. Bag pladse...

Læs mere

Limfjordsbussen

Limfjordsbussen Det er nu en fortælling om Skive Havn, for Limfjordsbussen sejler ikke mere. Skive havn har mange ...

Læs mere

Hagenshøj

Trolderuterne ved Hagenshøj og Tarokmuseet Jo jo, der er sandelig også trolde på dette sted. De kalder sig bjergfolk ...

Læs mere
Trolderuterne er støttet af Det Europæiske fælleskab og ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter via LAG Skives Aktionsgruppe. Desuden af Friluftsrådet, Skive kommunes Kulturudvalg, Skive Kommunes landsbyudvalg, Kongenshus Mindepark, Mønsted Kalkgruber, Daugbjerg Kalkgruber og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter.
Kongenshus Mindeparks historie

Tilmeld Nyhedsbrevet

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få nyheder omkring de
mange oplevelser leveret
direkte til din email.

Kontaktoplysninger

Kirsten Borger
Ørslevklostervej 272
7840 Højslev

Tlf: 51 18 24 87
kirstenborger@gmail.com

kontakt
kontakt
Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her