Kongenshus Mindeparks historie

Historie

Kongenshus Mindepark

Historisk rids

ISTID: Under sidste istid standsede isens fremrykning langs en linje, der strakte sig fra Viborg til Vesterhavet og fra Viborg mod syd ned gennem Jylland. Smeltevandet fra isen skabte store sletter, som i tidens løb blev gennemskåret af mindre smeltevandsfloder med forskellige retninger. En af sletterne er Alheden, hvor Kongenshus ligger.
Efter istiden blev landet efterhånden dækket af skove, som forsvandt igen, efterhånden som de blev fældet for at give plads til marker og græsningsarealer. Med tiden bredte heden sig på store arealer ind over det tidligere landbrugslandskab. På Kongenshus Hede ses både slettelandskabet, terrasser og slugter dannet af smeltevand.
1754-66: Alheden (med Kongenshus-arealet) var Kongelig vildtbane - dvs. tilhørte kongen, som kunne ride og jage vildtet. Officeren von Kahlen fra Mecklenburg medbragte hjælpere til opdyrkning og fårehold. Von Kahlen var dermed den første, der satte plov i heden i disse egne. Von Kahlen fik støtte fra kongen til at bygge ejendommen, som han benævnte Kongenshus. Ejendommen lå i »Stordalen« i udkanten af Alheden ved Sejbæk.
1759-60: 1000 forventningsfulde tyskere fra Rhinområdet kommer til Alheden. Den danske stat bygger gårde og forsyner kolonisterne med dyr og redskaber. Ca. 250 familier rejser hurtigt hjem, mens 59 familier fortsætter hedeopdyrkningen.
CA. 1765: Da von Kahlen opgiver Kongenshus, forpagter Christen Jensen - »Bette Jens« - arealet og bygger en ejendom tæt ved von Kahlens hus. »Bette Jens´« hus blev kaldt Aunsbjerg - eller Auns- bjerggaard. Senere blev ejendommen kaldt Kongenshus. »Bette Jens« må afstå hele sin ejendom til ejeren af herregården Krabbesholm, som ejer ejendommen i ca. 100 år.
1913: Hans Dall, en rig storkøbmand fra Hamborg, køber Kongenshus Hede. Der købes nogle store arealer omkring Kongenshus og der hentes nogle rener fra Lapmarken og en lapfamilie hertil for at passe dem. Forfatteren og journalisten Johannes Bech er direktør for Renparken, men efter tre år forlader han projektet.
1923: »Renparken« blev ingen succes - eventyret var slut. Arealet sælges til den københavnske kulgrosserer Charles H. Christensen.
1934: Laust Nørskov fra Hedebruget omtaler ideen om en Mindepark for første gang i et radioforedrag.
1937: Hedeselskabet og Hedebruget nedsætter en komité, der skal forsøge at skaffe midler til oprettelsen af en Mindepark for Hedens Opdyrkere, og et større karakteristisk og særpræget hedeareal skulle fredes. Man samlede 100.000 kr. ind og begyndte at se sig om efter et egnet areal.
1942: Arealet ved Kongenshus vælges. Det kan købes for 100 kr. pr. td. land svarende til 215.000 kr. Staten tilbyder et engangsbidrag på 150.000 kr., mod at 700 hektar bliver fredet Jysk Landvinding køber arealet og sælger det til Kongenshus Mindepark.
12. september oprettes Den selvejende institution »Kongenshus Mindepark for Hedens Opdyrkere«.
1945: Mindedalen skabes af landskabsarkitekt C. Th. Sørensen fra december 1945 i samarbejde med arkitekt H.G. Skovgaard (den kunstneriske del af stenene). Hele C.Th. Sørensens ide bliver dog ikke gennemført, og H.G. Skovgaard og botaniker N.C. Nielsen fuldfører projektet.
1953: Mindeparken indvies den 10. juni i overværelse af Kong Frederik IX og Dronning Ingrid. Mindeparken har status som en erhvervsdrivende fond.
1959: En voldsom brand hærger Kongenshus Hede.
1978: 25-års jubilæum - 1 million har besøgt parken.
2003: 50-års jubilæum for indvielsen.
 

Du kan læse om Kongenshus Mindeparks historie på følgende steder:

Kongenshus Kongenshus Mindepark Museum

Krejbjerg, jens væver museum

Jens Vævers Museum, Krejbjerg. Det kunne være en kold og våd affære at være fisker på Limfjorden. Igennem de mange...

Læs mere

Daugbjerg Kalkgruber 2

Velkommen til Trolderuterne i Dybdalskoven ved Daugbjerg Kalkgruber. Du står ved P-pladsen ved det skovområde, hvor g...

Læs mere

Fur Havn

Fur havn. Trolderuterne er kommet til Fur. Når du står på havnen og kikker på på færgen, der sejler mellem Branden...

Læs mere

Lund By

  Om Lund by, trolderuten ved Forsamlingshuset: Mellem Ørslevkloster og Virksund ved Hjarbæk fjord, ligger den l...

Læs mere

Skive Anlæg ved gangbroen

Skive Anlæg, en fortælling om Labyrinter. Skives dejlige parkområde Skive anlæg ligger nordvest for Skive Å på en...

Læs mere

Ålbæk camping

Ålbæk  Strand og Kås Hoved. Startpunkt ved Limfjordscamping, Ålbæk Strandvej 7, 7860 Spøttrup. Du kan finde QR kod...

Læs mere
Trolderuterne er støttet af Det Europæiske fælleskab og ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter via LAG Skives Aktionsgruppe. Desuden af Friluftsrådet, Skive kommunes Kulturudvalg, Skive Kommunes landsbyudvalg, Kongenshus Mindepark, Mønsted Kalkgruber, Daugbjerg Kalkgruber og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter.
Kongenshus Mindeparks historie

Tilmeld Nyhedsbrevet

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få nyheder omkring de
mange oplevelser leveret
direkte til din email.

Kontaktoplysninger

Kirsten Borger
Ørslevklostervej 272
7840 Højslev

Tlf: 51 18 24 87
kirstenborger@gmail.com

kontakt
kontakt
Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her