Dommerby Hede

Gå til troldeneSe billederne

Dommerby hede

Denne tur kan du tage som en rundtur med start på Jegstrupvej lige før Skive Vandværk.

Om Danmarks Oldtid.

Dommerby hede rummer et antal gravhøje. Du kan nok få øje på dem, hvis du lægger mærke til landskabet, der rummer den flade slette der engang var Tastum sø. Den er nu udtørret og benyttes som landbrugsjord.

I midten af 1800tallet var man meget interesseret i at få mere landbrugsjord. Tastum sø var dengang meget stor. For at få mere frugtbar agerjord, drænede man jorden rundt om den engang meget store sø.

Vil du høre mere om gravhøjene ved Dommerby Hede, så tryk på billedet her:

 

Vil du vide mere, kan du læse om bondestenalderen ved at trykke på flintøksen her:


 

 

 

Få rutevejledning
Grolle - Legebarn
Hvad skal vi lege

VÆLTE PIND

Kom med herud og lege

der masser du kan se - det fedt!

Når du er herude på heden kan du måske finde et godt sted at lege. - Det kan også være du skal lege de her lege hjemme på en græsplæne.

Materialer: Én kævle og en pind til hver deltager.

(Find selv tingene i skoven.)

Konkurrenceelement: At vælte kævlen, så mange gange som muligt. Hele klassen deles op i to hold. Kævlen bliver sat op tre til fem meter fra deltagerne.
Hvert hold skiftes til at kaste og det gælder om at vælte kævlen, med sin egen pind. Hvis
kævlen væltes, rejses den op igen.


FANEKRIG:

Materialer: Snebolde eller grankogler og tørklæder.

Gruppen opdeles i 2 hold. Det ene hold bærer tørklæder omkring armen. Hvert hold
laver en fane, der skal kunne genkendes af det modsatte hold. Et område afgrænses og
hvert hold tildeles en base i hver sin ende af området, hvor fanen sættes. Når fanen er
sat, må den ikke flyttes af eget hold, kun beskyttes.
Før krigen går i gang, skal man vælge, hvad holdene skal bruge som våben. Der kan vælges snebolde, grankogler eller berøring med hånd på maven. Det gælder nu om, at erobre modstandens fane, og føre den hjem til egen base, uden at dø. Bliver man
skudt/ramt/rørt er man død. For at komme ind i legen igen, skal man gå tilbage til egen
base, hvorefter man er i live igen. Hvis man dør med modstanderens fane, sættes den tilbage i basen og man løber ned og bliver genoplivet i egen base. Krigen er slut, når
fanen er erobret og bragt til egen base.

 

Stafetskydning

Antal deltagere: Grupper af 4-6.
.
Materialer: (Find selv tingene i skoven.)
Konkurrenceelement: Tidtagning pr. gruppe.

STAFETSKYDNING
Den første person i gruppen løber fra et startpunkt, gerne op af bakke, med 5 pinde
i hånden. Personen stopper ved et afmærket felt, kaster herefter de 5 pinde mod et træ,
en af gangen. Når alle pinde er kastet, løbes strafrunder svarende til det antal pinde, som ikke ramte træet. En strafrunde en omgang omkring ”skydeskive træet”. ( 1 forbier = 1
omgang osv.) Herefter samles de 5 pinde op og deltageren løber tilbage til startpunktet,
og aflever pindene til næste deltager. Legen er færdig, når alle har gennemført.

Far Tombert
Sten, jord og muskler.

FLINT

 

Jorden er fuld af flint
Herligt og knaldhårdt flint
Flint det kan bruges til alt.

Flintesten ligger i brede lag i jorden og du kan finde flint ved stranden og på marken, når du pløjer. Flintesten er en hård sten som hovedsageligt består af kvarts med et glasagtigt udseende. De har mange gange kalk på ydersiden og i huller og flintesten findes normalt sammen med kridt og/eller gips. De hvide pletter på flints yderside kan også være opal, der ikke som kalk bruser op hvis man drypper syre på.
Det har du ikke lige i lommen, syre altså, for det skal man nemlig passe på med at bruge. Det her med syre, det er kun for de voksne.


Flint er et amorft stof og udviser ingen brudlinjer eller symmetrier, som krystallinske stoffer gør. Amorf. Amorf. Det er et dejligt ord. Det vil jeg gemme. Det betyder uregelmæssigt.
Dengang, da man ikke havde opfundet alt mulig andet at lave noget af, brugte man flint til mange ting. Pilespidser, spydspidser, knive og økser. Stenalderen i Danmark er tiden efter istiden, hvor de første mennesker kom hertil. De var jægere og havde brug for våben og jagtredskaber. Stenhuggeren var fantastisk dygtig til at hugge små flager af flintesten, så den til sidst fik præcis den facon, han ønskede. Han brugte en anden lille sten at slå med og brugte så nogle timer på at lave en flintøkse, nogle pilespidser eller en kniv. Men først skulle han vælge den rigtige sten:

Du kan se her, hvordan man laver en flintøkse.

 

Tryk på billedet af stenøkser nedenunder, hvis du vil se flere billeder af flintøkser.

 


.

 

Mor Tildebritt
Historien og folkesagn

Pigen ved Dommerby Hede

Du er min ven – og jeg er din igen
Om hundred år, kun sagnene består

Henne i den by, de kalder Dommerby, var en mand, der havde en Datter. De skulle så om sommeren hen i kærene for at gøre høet tørt. Den gangenstid det blev hen ved Middag, skulle de jo hjem at have middagsmad.
Men pigen blev så søvnig, og så bad hun om, om ikke hun måtte blive på engen, til de kom igen, - hun kunne ikke holde ud at gå hjem. Pigerne skulle jo så forfærdelig tidligt op om sommer5en dengang. - Så sagde hendes fader, at det kunne da egentlig godt lade sig gøre, - de kunne jo tage noget mad ud til hende, når de kom igen. Så kunne hun ligge og hvile sig imens.
Men den gang de så kom tilbage igen, da var pigen forsvundet, de kunne ikke finde hende nogen steder eller finde ud af, hvor hun var bleven af. Skønt de ledte længe, var hun intetsteds at finde.
En tre dage efter var de ude på engen igen, og så kom hun ned fra en stor høj med en lænke om hendes ene ben. Hendes fader gik da hen til hende og sagde: hvordan det kunne være, at hun kom sådan?
Jo, siger hun, for bjærgmanden havde taget hende, og han lå og holdt om den ene ende af lænken, for at hun skulle ikke løbe fra ham. Så siger hendes fader: Ja, han ville hugge lænken over med hans høle.
"Å nej, gjør det ikke," sagde hun, for så fik de hverken lykke eller velsignelse i, hvad de havde hjemme, men så længe hun levede, skulle de ingen nød komme til at lide.
Så varede det i en tre år, da så de en søndag morgen, som de kommer og vil til kirke, var der en sten løftet op uden for våbenhusdøren og lagt ned igjen. Nu ville de jo til at se, hvad der var dernede.
Der stod pigen, hun var sat ned i jorden og var død. Nu kunne de se, hvor deres barn var blevet af, og at hun havde været i bjærgmandens vold. Han havde alligevel fået hende slæbt i kirkegården. De blev formuende folk, men ak ja - hvad storhed var der alligevel ved det!

 

 

Oks - den bedrevidende
Dyrelivet

 Almindelig spidsmus
Latin: Sorex araneus
Engelsk: Common shrew
Vidste du…?
Spidsmusen har duftkirtler på siden af kroppen, som afgiver en lugt, der kan virke frastødende på rovdyr.
Beskyttelse og regulering
• Fredet
Udbredelse
Almindelig spidsmus er vidt udbredt i Danmark. Den kan dog mangle på nogle af de mindre øer. I hele dens udbredelse forekommer den talrigt.
Udseende
Vægten er sæsonafhængig og kan svinge mellem fem og femten gram.
Hovedet er langt og snuden er spids og med en kropslængde på 5-8 cm og en hale, der måler tre-fire centimeter, er den almindelige spidsmus den største spidsmusart i Danmark.
Pelsen er kort og sortbrun på ryggen, brunlig på siderne, mens den på bugen er lysegrå eller gulbrun.
Føde
Almindelig spidsmus lever især af insekter, insektlarver, snegle, regnorm og edderkopper.
Levevis
Arten holder til i skov, enge, heder, overdrev, marker, ved søer og i haver, hvor der er rigelig med bundvegetation. Her finder den også føden.
I hvileperioderne opholder den almindelige spidsmus sig i kugleformede reder som den laver af mos, græs og blade eller i gange som den graver i jord.
Almindelig spidsmus har en grådig appetit. På grund af et meget højt stofskifte bliver den nødt til at spise hveranden eller tredje time, og den skal spise 75-80% af sin egen kropsvægt hvert døgn.
Kun i parringstiden færdes hunner og hanner sammen. Ellers lever spidsmusene alene og forsvarer et territorium. Territoriet mærkes med duftstoffer fra kirtler, der findes på begge sider af dyret.
Selvom den almindelige spidsmus kun bliver omkring halvandet år gammel, kan den nå at sætte rigtig mange unger i verden. Parringssæsonen starter i april, og en hun kan få op til tre kuld på et år. Hvert kuld består af 4-8 unger.
Naturlige fjender
Perleugle, slørugle, grævling og ræv er blandt de rovdyr der æder spidsmus, men prædationen synes kke at påvirke bestanden. Kun i de år, hvor der er få andre mus, og rovdyrene derfor må spise flere spidsmus, synes antallet at være påvirket.
Hvis du vil vide mere, tryk på spidsmusen:

Fnuggi, troldepigen
Flora og husflid

Vellugtende Kamille

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Vellugtende Kamille

Rige: Plantae (Planter)
Division: Magnoliophyta (Dækfrøede planter)
Klasse: Magnoliopsida (Tokimbladede)
Orden: Asterales (Kurvblomstordenen)
Familie: Asteraceae (Kurvblomst-familien)
Slægt: Matricaria (Kamille)
Art: M. recutita
Videnskabeligt artsnavn: Matricaria recutita L.

Vellugtende Kamille (Matricaria recutita) er en 20-60 cm høj, som egentlig er en pionerplante, men som har fundet udbredt anvendelse som lægeplante til sårrensning, øjenbadning, mundskylning og som en mild sovemedicin. Den vokser vildt på oftest vandlidende agerjord, men er aftagende i hyppighed. Alle overjordiske dele af planten lugter kraftigt af den karakteristiske kamilleduft.

Beskrivelse

Vellugtende Kamille er en enårig, urteagtig plante med en opret, grenet vækst. Skuddet er svagt furet og klæbrigt. Det bærer spredtstillede blade, som er flerdobbelt fjersnitdelte med trådtynde, tilspidsede småblade. Begge bladsider er lysegrønne.

Blomstringen finder sted i juli-september, hvor man finder blomsterne samlet i endestillede kurvblomster. Kurvebunden er hul og kegleformet med gule, rørformede skiveblomster og hvide, tungeformede randkroner. Begge slags blomster er 5-tallige. Frugterne er nødder.

Rodsystemet består af en kraftig, lodret pælerod og et stort antal siderødder.

Højde x bredde og årlig tilvækst: 0,50 x 0,25 m (50 x 25 cm/år).

Hjemsted[redigér wikikode]

Indikatorværdier


Vellugtende Kamille

Arten var oprindeligt udbredt i Syd- og Sydøsteuropa, men er nu naturaliseret over hele det øvrige Europa, Nordamerika og Australien. Den er knyttet til opgivne marker og langs vejkanter, hvor der er fuld sol og en fugtbevarende, gerne kalkfattig, men næringsrig jord. Den er indikatorart for ler i jorden.

I Danmark er den sjælden. Den findes oftest på vandlidende agerjord, men den er aftagende i hyppighed.

På strandengen ved Avernakke på Fejø findes arten sammen med bl.a. Ager-Tidsel, Alm. Agermåne, Gederams, Alm. Røllike og Tætblomstret Hindebæger[1]

Planten indeholder 0,3-1,5 % æteriske olier, der er sammensat af α-bisabolol (5–70 %), bisabololoxiderne A, B og C (henholdsvis 5–60, 5–60 og 0–8 %), β-farnesen (7–45 %), cis-og trans-dicycloæter (2–30%), sammen med guaian-derivaterne spathulenol (ca. 1 %) og chamaviolin.

Anvendelse

Arten bruges i form af et vandigt udtræk fra de tørrede blomster som en let og mild form for desinfektionsmiddel til betændelser i øjne, på hud og i mund. Desuden bruges de tørrede blomster som inhalation ved svær hoste og åndedrætsbesvær. Endelig bruger mange kamillete som en mild sovemedicin. Det her nævnte skal tages som en oplysning om, hvad folk gør, men ikke som anbefaling af en medicin. Se lægelige forbehold.
 

Gnav keder sig.
Hvad gør andre børn?

Stenalder adr!

Gnav er så sur at han ikke har lyst til at tale med nogen

Han gider ikke engang kaste med sten.

Måske har du en ide, der kan gøre ham i godt humør?

Skriv til ham på trolderuterne på facebook eller send en mail på mail@trolderuterne.dk.

Han må hygge sig med en af onkel Fusels opskrifter:

Stumpen, lille søster
sanser, rim og remser

Ene mine buksebine,
Bekkelen Bro,
Sønder i Nord,
Kukmand snilde,
Du kan tælle,
Ni - ti,
Du er ganske fri!


E.T.K. Rim og remser, tælleremser, nr. 1749
 

Onkel Fusel
Drikkevarer

KAMILLE / VELLUGTENDE KAMILLE Matricaria chamonilla
Vellugtende kamille er en etårig og indtil 50 cm. høj. Kamilleblomst anvendes i medicinen under forskellige former for betændelsestilstande, mavekneb, mavekrampe, mavekatar og kolik. Kamille har tillige en beroligende virkning og fremmer derved søvnen. Inhalation af damp med kamilleblomst kan hjælpe mod astma og halskatar. Kamille er tillige sveddrivende.

OPSKRIFT: Til kryddersnaps anvendes blomster som trækker i "Svendborg Snaps" i 4 dage, efter filtrering gennem et kaffefilter, fortyndes der efter smag, ca. 1 - 6 og det giver en styrkende og velsmagende kryddersnaps.
Der findes en del forskellige arter af kamille, men vellugtende kamille er den bedste til kryddersnaps.
(plj)

 

Kusine Sonatine

 Gamle Danske Sange: Nu er dagen fuld af sang

Ophavsret Jeppe Aakjær Carl Nielsen Melodi

Dette digt hed oprindeligt Pigerne på engen.

Nu er dagen fuld af sang
Tekst: Jeppe Aakjær, 1911
Melodi: Carl Nielsen, 1915

Nu er dagen fuld af sang,
og nu er viben kommen,
bekkasinen natten lang
håndterer elskovstrommen.
Plukke, plukke dugget strå,
plukke, plukke siv ved å,
plukke, plukke blomster.

Engen er nu gyldengul
af tunge kabbelejer,
søndenvinden byder op,
og dueurten nejer.
Plukke, plukke dugget strå,
plukke, plukke siv ved å,
plukke, plukke blomster.

Dammen ligger dagen ud
med brudelys i hænde,
rækker højt de ranke skud,
at solen må dem tænde.
Plukke, plukke dugget strå,
plukke, plukke siv ved å,
plukke, plukke blomster.

Nu vil mø med silkestik
på brudelinet sømme.
Den, som ingen bejler fik,
hun ta´r sig én i drømme.
Plukke, plukke dugget strå,
plukke, plukke siv ved å,
plukke, plukke blomster.

Ræk mig en forglemmigej
og sidst en krusemynte,
sådan slutter vi vor leg
så glad, som den begyndte.
Plukke, plukke dugget strå,
plukke, plukke siv ved å,
plukke, plukke blomster.

Troldenes fortællinger

Tomberts trængsler.

Far Tombert havde i lang tid forsøgt at finde på, hvad han skulle bruge den store bunke sten til, som han havde samlet sammen mellem træerne i skoven. Det bedste han vidste, var at kaste med dem. Han fandt derfor på at tage en tyk træstamme, brække den over og stille den på højkant for at kaste sten efter den.
Men den væltede. Gang på gang, længe inden stenene ramte den, væltede den fordi enderne af stammen var revet i mange lange spidser. - Men Tombert fandt på råd. Han var jo umådelig stærk og han løfte træstammen op over sit hoved og hamrede den ned i jorden. Nu stod den godt fast. Urokkeligt fast.
Tombert kastede den ene sten efter den anden efter den solide kævle, men den rokkede sig ikke ud af flækken. - Efter mange forsøg, hvor han til sidst blev helt træt, satte han sig på kævlen og tænkte. Han tænkte i nogle tusinde år. - Og så var det at nogle snedige mennesker opfandt stenøksen. Med en stenøkse kan man hugge enderne af en kævle pæne og glatte, så den kan stå. Så Tombert måtte lære at lave en stenøkse.
Men han var bedre til at kaste med sten end til at hugge økser, - så derfor huggede han menneskenes økser og gemte dem, så de måtte lave nye. - Det er derfor, der findes så mange stenøkser i jorden her omkring.

 

 

Junget

Junget Troldene har været på besøg i Junget. Junget er en lille landsby, der ligger i Nordøstsalling. Der er den f...

Læs mere

Dommerby Hede

Dommerby hede Denne tur kan du tage som en rundtur med start på Jegstrupvej lige før Skive Vandværk. Om Danmarks ...

Læs mere

Krabbesholm skov

Krabbesholm skov med begyndelse ved havnevej. Her lidt østen for Skive by er en dejlig Skov. De smukke gamle træer vo...

Læs mere

Daugbjerg Kalkgruber 2

Velkommen til Trolderuterne i Dybdalskoven ved Daugbjerg Kalkgruber. Du står ved P-pladsen ved det skovområde, hvor g...

Læs mere

Lundø By

Lundø By Lundø by er en gammel landsby, der ligger på halvøen Lundø ved Skive Fjord i Limfjorden. Lannsbyens gårde li...

Læs mere

Daugbjerg Dås

Velkommen til Daugbjerg Dås! Der ligger Daugbjerg Dås. Som et højt bjerg lige i midten  af Jylland. DaugbjergDås e...

Læs mere
Trolderuterne er støttet af Det Europæiske fælleskab og ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter via LAG Skives Aktionsgruppe. Desuden af Friluftsrådet, Skive kommunes Kulturudvalg, Skive Kommunes landsbyudvalg, Kongenshus Mindepark, Mønsted Kalkgruber, Daugbjerg Kalkgruber og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter.
Dommerby Hede

Tilmeld Nyhedsbrevet

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få nyheder omkring de
mange oplevelser leveret
direkte til din email.

Kontaktoplysninger

Kirsten Borger
Ørslevklostervej 272
7840 Højslev

Tlf: 51 18 24 87

kontakt
kontakt
Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her