Ni mand og et mulæsel

Historie

Ni Mand og et Muldæsel


Selv om Jeppe Aakjær forst levede 150 år efter von Kahlen, afholdt det ikke den danske skarppennede digter fra at vurdere den tyske kaptajn og hans projekt:
»De første tyske Kolonister, der besatte Alheden, kom her den 16. Oktober 1759; Flokken bestod af ni Mand og et Muldæsel´. Allerede 1754-55 havde en underlig Mand, Kaptajn Ludvig von Kahlen, ofret hele sin Karriere for at nedsætte sig her i Ørkenen som Hedeopdyrker.
Han fik Regjeringen til at interessere sig for sig, saa den forsynede ham med Penge til at bygge et Hus for; og det blev et underligt Hus med et mægtigt Over, saadan som de byggede i Meklenborg, hvor Kahlen var fra. Da Huset var færdigt - i December 1755 - kaldte Kahlen det Kongenshus, som en Artighed mod hans Majestæt Frederik den Femte, der havde vist sig ualmindelig kulant og spendabel mod den excentriske Kaptajn.
Da Kahlen havde faaet sit Hus, blev han (1756) af Regjeringen bemyndiget til at ta hjem til Meklenborg for at faa hvervet nogle Landsmænd, der vilde vove Pelsen som Hedepionerer. Han fik ogsaa et Par Familier til at bide paa Krogen; men da de var kommet til Storedal og saa, hvad det var, der bødes paa, stak de Halen mellem Benene og knøg fra Stedet ad Hjemmet til. Men saadan maatte de jo ikke rende deres Vej; de var kommen herop for Kongens Penge, og de maatte sandelig gjøre Nytte for Skillingerne.
Men hos Kahlen vilde de ikke være, hverken for lidt eller meget Amtmanden havde maattet gi Ordrer til, at Egnens Folk holdt Vagt om Kongenshus ved Nattetider, for at de langskj æggede Tyskere ikke skulde stikke af før de med Kroppen havde aftjent det Udlæg, som man havde haft paa dem. Denne Situation blev dog snart uholdbar, de stridsindede Fremmede blev efter faa Ugers Forløb foset ud af Landet med en Række knubbede Ord og et langt Skjænde- brev i Hælene. Saa la´ Kaptajnen selv Stavtøjet paa Studene og blev Eneste Karl paa den endeløse Alhede.«

 

Du kan læse om Ni mand og et mulæsel på følgende steder:

Kongenshus Daugbjerg Kalkgruber 2 Kongenshus Mindepark Museum

Rakkermuseet ved Flyndersø

Velkommen til rakkerruterne ved Flyndersø På appen kan du finde tre ruter: Flyndersø Rakkerne 1: Det er en...

Læs mere

Branden

Branden ligger på det allernordligste Salling og har et færgeleje, hvorfra der sejles over til øen Fur. Det tager ikke l...

Læs mere

Glyngøre havn

Glyngøre Havn Glyngøre er en by, der ligger i det nordvestlige Salling på Limfjordens kyst. Overfor Glyngøre ligger N...

Læs mere

Skive Anlæg ved gangbroen

Skive Anlæg, en fortælling om Labyrinter. Skives dejlige parkområde Skive anlæg ligger nordvest for Skive Å på en...

Læs mere

Skive gamle havn og træbroen

Skive gamle havn og træbroen. Trolderute med appen.  Længde 2.980 km.  14. punkter. Startpunkt ved trolderutes...

Læs mere

Rakkerrute for små trolde - Bundsbæk Mølle

En rakkerrute med appen ved Bundsbæk Mølle Museum. ...

Læs mere
Trolderuterne er støttet af Det Europæiske fælleskab og ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter via LAG Skives Aktionsgruppe. Desuden af Friluftsrådet, Skive kommunes Kulturudvalg, Skive Kommunes landsbyudvalg, Kongenshus Mindepark, Mønsted Kalkgruber, Daugbjerg Kalkgruber og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter.
Ni mand og et mulæsel

Tilmeld Nyhedsbrevet

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få nyheder omkring de
mange oplevelser leveret
direkte til din email.

Kontaktoplysninger

Kirsten Borger
Ørslevklostervej 272
7840 Højslev

Tlf: 51 18 24 87
kirstenborger@gmail.com

kontakt
kontakt
Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her