Den foranderlige limfjord

jordkloden og naturen

Limfjordens nuværende form skabtes under sidste istid af gletscherne og smeltevandet. I stenalderen var fjorden et stort øhav, fordi landet lå lavere. Siden stenalderen har landhævning afsnøret fjorden fra Vesterhavet og passagen ud mod Vesterhavet sandede helt til omkring år 1200.
I middelalderen er der i fjorden et givtigt fiskeri af fersk og brakvands fisk, men specielt ålefiskeri bliver vigtigst i fjordens vestlige del. I fjordenes mere salte østlige del nyder man godt af store sildestimer der kommer for at gyde. Langs kysterne vokser en kraftig sivskov, og fjorden regnes som et af Danmarks vigtigste spisekamre.
Det får ende i 1825, hvor en kraftig stormflod gennembryder landtangen ved Agger. Sand og saltvand strømmer ind i fjorden og brakvandsfaunaen rammes af massiv fiskedød. I løbet af en kort årrække svinder ålegræsset og sivskovene ind, mens saltvandsfisk og muslinger vandrer ind i fjorden. Agger-kanalen lukkes igen i 1862 efter en ny stor stormflod skaber Thyborøn Kanal. Den nye kanal overvejes lukket, men hurtigt erkender man dens anvendelsesmuligheder indenfor skibsfart, og siden har man årligt renset kanalen op for sand.
Med tiden bringer forurening og skiftende forhold fjordens konsumfiskeri til ophør, så der i dag kommercielt kun skrabes efter muslinger. Der er dog tegn på at miljøindsatsen virker, det lader til at f.eks. hummer og østers atter begynder at optræde i fjorden i større antal. Skallerne på stranden kaldes for opskyllet. Her kan man se noget af det der lever på jordens bund. Ligger der f.eks. mange hele døde krabber, er de blevet kvalt af iltsvind. Ligger der kun rygskjolde er det tegn på at krabberne trives, da de vokser ved at skifte skjold.
Strandregler
Skaller må man altid samle, men der er regler når det gælder sten. Der er med hjemmel i Jydske Lov fra 1241 vundet hævd på at de småting man kan have i sin hat må man tage med sig fra fælles arealer. Reglen gælder på stranden (søterritoriet). Søterritoriet markeres af højeste daglige vandstand, den er ofte markeret af en tangbræmme. Den øverste del af stranden tilhører lodsejeren, er det staten må der også samles der. Kystskrænterne er altid fredet af kystbeskyttelsesloven. Her må ikke hamres eller graves. Inde bag kystlinien er det ejeren der bestemmer færdslen. Er staten ejeren må man færdes og samle blot der ikke er fredet eller det er til skade på naturen.
Sikkerhed – hvem har ansvaret
Ansvaret har man selv. Naturen er ikke forudsigelig, man ved aldrig hvornår noget kan falde ned. Nedfald sker ofte når det er tøvejr eller kraftigt regnvejr. Pas på klinternes kanter hvis man er oppe på toppen, kanterne er ikke altid stabile. Heldigvis sker der sjældent ulykker fordi folk passer på.


Pas på dig selv, det er dit eget ansvar – også i råstofgrave. Se godt på skiltene.
Nyttige internet links:
Om færdsel og regler: www.sns.dk

Om Fjorden og badevand: www.limfjorden.dk

Om naturen:http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=22130
 

Du kan læse om Den foranderlige limfjord på følgende steder:

Glyngøre havn Junget Svenske hule, Fur Camping Virksund Ålbæk camping Lundø By Fur Bryghus, Knuden Lundø Spids

Krabbesholm skov

Troldetur i Krabbesholm skov med begyndelse ved Havnevej bag ishuset. En trolderute med Appen Trolderuterne. H...

Læs mere

Krabbesholm Skov ved Grusgraven

Krabbesholm Skov - Grusgraven. Turen rundt om kolonihaverne. Du har brug for gode sko og næse for at finde fodspor...

Læs mere

Ørslevkloster

Med et tryk på billedet af nonnen, kan du høre om Ørslevklosters sidste nonne.  Med et tryk på fodsporet kan ...

Læs mere

Junget

Junget Troldene har været på besøg i Junget. Junget er en lille landsby, der ligger i Nordøstsalling. Der er den f...

Læs mere

Virksund

Virksund, byen ved dæmningen. Velkommen til Virksund, Hjarbæk fjords havneby, hvor du kan finde både lystbådehavn, ca...

Læs mere

Bundsbæk Mølle

Bundsbæk Mølle En trolderute med trolderuteapp. Tryk på billedet af de løbende natmænd, hvis du vil have m...

Læs mere
Trolderuterne er støttet af Det Europæiske fælleskab og ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter via LAG Skives Aktionsgruppe. Desuden af Friluftsrådet, Skive kommunes Kulturudvalg, Skive Kommunes landsbyudvalg, Kongenshus Mindepark, Mønsted Kalkgruber, Daugbjerg Kalkgruber og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter.
Den foranderlige limfjord

Tilmeld Nyhedsbrevet

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få nyheder omkring de
mange oplevelser leveret
direkte til din email.

Kontaktoplysninger

Kirsten Borger
Ørslevklostervej 272
7840 Højslev

Tlf: 51 18 24 87
kirstenborger@gmail.com

kontakt
kontakt
Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her